E-mail

Leest u a.u.b. eerst de onderstaande informatie voordat u een e-mail verstuurt. Als u na het lezen nog altijd een bericht wilt versturen, dan kan dat onderaan.

De website van het Neurochirurgisch Centrum Zwolle is vooral bedoeld voor het informeren  van de eigen patiënten in de regio. Deze regio bevindt zich binnen een  straal van ongeveer 50 à 60 km rond Zwolle. Wij realiseren ons goed dat de geboden informatie ook van belang kan zijn voor anderen, die het internet gebruiken om meer over een aandoening te weten te komen. Het is echter niet de bedoeling om via de website patiënten aan te trekken die net zo goed binnen de eigen regio geholpen kunnen worden.

Het is ook niet de bedoeling om via de website de mogelijkheid te bieden om met een van de neurochirurgen te overleggen over een specifiek ziektegeval. Dit zogenaamde tele-consulting blijkt in de praktijk weinig zinvol. Ondanks alle aangeboden informatie is het stellen van een goede diagnose zonder de volledige ziektegeschiedenis, neurologisch onderzoek en  relevant röntgenonderzoek niet mogelijk. U doet er dan ook het beste aan, wanneer u denkt voor een verwijzing naar een neurochirurgisch centrum in aanmerking te komen, dit te bespreken met uw huisarts, die de situatie in uw regio kent.

Vragen over een ziektegeval van uzelf, een kennis of een familielid zullen niet beantwoord worden.

De neurochirurgische centra en adressen daarvan kunt u vinden op de website van de Nederlandse Vereniging van Neurochirurgen. De wachtlijsten zijn overal in Nederland even lang, dus daarvoor hoeft u ook al niet naar Zwolle te komen. Deskundigheid is binnen alle centra in even grote mate aanwezig, vooral wat betreft de ‘gewone’ neurochirurgische aandoeningen, waarover u hier de informatie vindt.

Een tweede mening (second opinion)

Het vragen van een tweede mening is de laatste jaren steeds meer in opkomst. Patiënten zijn mondiger en beter geïnformeerd en willen zich graag en terecht zo uitgebreid mogelijk laten voorlichten. Niet altijd is dit zinvol. Vaak gaat het om veel voorkomende en voor de specialist ‘gewone’ aandoeningen, waarbij een bepaalde vraag de tweede, derde en zoveelste keer iedere keer hetzelfde antwoord oplevert.

Neurochirurgie is een superspecialisme, waarbij patiënten vrijwel altijd eerst gezien zijn door huisarts, neuroloog, en eventueel orthopedisch chirurg waarbij de neuroloog vaak al enig aanvullend onderzoek heeft laten doen. Meerdere specialisten hebben zich dus al met de klachten bezig gehouden en bij de neurochirurg gaat het meestal alleen nog om de vraag of een operatie is aangewezen en zo ja, welke operatie de voorkeur verdient.

Het Zwolse Centrum biedt, zoals boven al aangegeven, als een van de weinige informatie via het internet. Dat betekent niet dat wij behandelingen anders doen dan anderen, laat staan beter, maar alleen dat wij goede voorlichting erg belangrijk vinden en daarbij gebruik maken van de moderne communicatiemiddelen. Het is niet de bedoeling via de website patiënten aan te trekken. Voor patiënten van buiten de regio geldt dan ook dat een ‘second opinion’ uitsluitend kan plaatsvinden op verwijzing van de neurochirurg, neuroloog of orthopedisch chirurg die de ‘eerste mening’ heeft gevormd, en dan alleen na telefonisch overleg van deze specialisten met de desbetreffende neurochirurg. Houdt u bovendien rekening met lange wachttijden, omdat uiteraard patiënten uit de eigen regio voor gaan. Ook moet de verwijzer of de patiënt zelf ervoor zorgen dat alle foto’s, MRI’s en dergelijke bij ons zijn.

En dan nog dit…

Veel patiënten denken dat het verstandig is om een zelf geschreven brief met foto’s te sturen. Er is geen tijd om dit allemaal te lezen en te bekijken. Dit materiaal wordt dus niet bekeken, terzijde gelegd en ook niet teruggestuurd. Verwijzingen waarvan direct al duidelijk is dat deze op verzoek van de patiënt plaatsvinden en waarbij de verwijzer alleen zo vriendelijk is een briefje toe te voegen worden in de meeste gevallen ook niet gehonoreerd. Er moet voor ons een duidelijke vraagstelling zijn.