Wachtlijst

Het bestaan van de wachtlijst vindt zijn belangrijkste oorzaken in de bezuinigingen die in de gezondheidszorg zijn doorgevoerd. Door de budgettering kunnen maar een bepaald aantal patiënten per jaar worden onderzocht en behandeld. Omdat het aantal patiënten wel blijft groeien en een toenemend beroep op de gezondheidszorg wordt gedaan zijn wachtlijsten het automatische gevolg. De wachtlijsten zijn voor de specialisten net zo’n probleem als voor de patiënten.

Duur van de wachttijd

Hoewel dit sterk kan variëren moet u rekening houden met een wachttijd voor operatie van zes tot twaalf weken, gerekend vanaf het moment van het bezoek aan de polikliniek. Uiteraard wordt rekening gehouden met het karakter van de aandoening en is het niet zo dat iedere patiënt in volgorde van binnenkomst wordt behandeld. Bepaalde aandoeningen kunnen nu eenmaal moeilijker wachten andere. Verder is het zo dat de operatieprogramma’s voor een groot deel gevuld zijn met spoedgevallen, dat zijn gevallen die direct of binnen 2 tot 3 dagen moeten worden geopereerd. Vaak is maandag nog niet bekend wat woensdag geopereerd gaat worden! Dit heeft tot gevolg dat geplande operaties slechts met veel slagen om de arm kunnen worden toegezegd. Ook de beschikbaarheid van een IC-bed of van speciale apparatuur (b.v. Röntgen) is een factor van betekenis.

Organisatie van de wachtlijst

De wachtlijsten worden door de secretaresses bijgehouden. Zij kennen de patiënten, ze weten hoe dringend de operatie is en zijn op de hoogte van specifieke wensen en bijzonderheden. Al deze factoren worden iedere keer bij het maken van een operatieprogramma meegewogen, er wordt niemand vergeten. We begrijpen dat u met ongeduld uw behandeling afwacht en houden zoveel mogelijk rekening met u en uw medische en sociale omstandigheden. We proberen u zo goed mogelijk en zo tijdig mogelijk te behandelen. Niet altijd lukt dat, maar de inspanning voor u en uw familie is er!

Er wordt een indicatie van de wachttijden gegeven op de website: www.isala.nl.