Polikliniek

Op de polikliniek worden alle nieuwe patiënten gezien en na eventuele operatie nog eens gecontroleerd. De patiënten worden voor het overgrote deel verwezen door de neuroloog. Hij doet het vooronderzoek en stelt vast of er sprake zou kunnen zijn van een aandoening waarvoor een operatie nodig is. De neurochirurg stelt uiteindelijk zelf de indicatie. De dokter die de operatie indicatie stelt is dezelfde als die u opereert. In voorkomende gevallen, bij ingrepen die niet iedere neurochirurg uitvoert, wordt u intern verwezen. Vaak wordt dit al door de secretarese ondervangen en bent u bij het eerste bezoek al direct bij de juiste neurochirurg.

Iedere neurochirurg heeft vaste relaties met bepaalde neurologen. De neuroloog zal dan ook meestal voorstellen de patiënt naar een bepaalde neurochirurg te verwijzen, maar vrije artsenkeuze is natuurlijk gewaarborgd.

Er is een wachttijd voor men op het spreekuur terecht kan. Iedereen wil natuurlijk graag zo gauw mogelijk, maar als dit gerealiseerd zou kunnen worden, betekent dat alleen maar dat men weer veel langer op de wachtlijst voor operatie staat.

Het is gebruikelijk dat alle patiënten zes weken na operatie nog eens teruggezien worden op de polikliniek, dit natuurlijk weer door dezelfde neurochirurg die u eerder opereerde.

Wilt u informatie over een second opinion (tweede mening)? Klik dan hier.