Kliniek

Wanneer de patiënt voor de operatie op de verpleegafdeling opgenomen wordt is het noodzakelijke voorbereidende onderzoek meestal – poliklinisch – afgerond. Alle medische informatie is besproken met de ‘eigen’ vaste neurochirurg. Dit gebeurt in de meeste neurochirurgische centra in Nederland op deze manier. In het opname gesprek informeert de verpleegkundige de patiënt ook over de te verwachten gang van zaken op de afdeling. Waar nodig overlegt de verpleegkundige met de vaste neurochirurg van de patiënt. Deze manier van zorg verlenen voorkomt onnodige overdrachtsmomenten. Overdrachten in de ziekenhuiszorg maken continuïteit meer complex en minder veilig. Onze specifieke werkstijl is – in tegenstelling tot ons werk – niet complex. Op de afdeling komt de neurochirurg dan ook visite lopen bij zijn eigen patiënten. In spoedgevallen is er een dienstdoende neurochirurg die de problemen zal behandelen. Dit hoeft in die gevallen natuurlijk niet uw eigen dokter te zijn.

Het terrein van de neurochirurgie omvat het centrale zenuwstelsel. Dat zijn de hersenen en het ruggenmerg, maar ook hun benige omhulsels, omdat deze omhulsels (respectievelijk de schedel en de wervels), heel dicht om het zenuwstelsel liggen; hierdoor zijn bij aandoeningen van schedel of wervels al spoedig de hersenen of het ruggenmerg betrokken. Verder omvat de neurochirurgie het terrein van het perifere zenuwstelsel. Dat zijn bijvoorbeeld de zenuwen die naar de ledematen lopen.

De neurochirurg behandelt dus de aandoeningen van het zenuwstelsel die voor chirurgisch ingrijpen toegankelijk zijn. Dit zijn over het algemeen geen ziekten die het zenuwstelsel op meerdere plaatsen treffen, maar aandoeningen die plaatselijk zijn en daardoor chirurgisch verholpen kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn een tumor of een vaatafwijking op een bepaalde plaats die verwijderd kan worden, of een zenuw die op een bepaalde plaats is doorgesneden en gehecht kan worden.

Binnen de kliniek strekt het werkterrein van de neurochirurg zich uit tussen polikliniek, operatiekamers, IC en verpleegafdeling.