Drs. M. Foumani

Dokter Foumani is neurochirurg en opgeleid in het UMCG. Hij heeft zijn specifieke interesse in de spinale chirurgie en heeft ambitie dit uit te werken en meer complexe ingrepen te implementeren in de Zwolse praktijk.

De recent aangeschafte O-arm op het operatie kamer complex zal hem daarbij zeker behulpzaam zijn.