Doppler onderzoek

Met behulp van geluidsgolven kunnen afbeeldingen worden gemaakt van structuren in het lichaam. In dit geval gaat het om de bloedvaten in de hals en het hoofd. We onderscheiden daarbij:

  • Duplex of Doppler scan
  • TCD of Transcraniële Dopplersonografie

Duplex scan

Dit is een onderzoek waarbij de stroomsnelheid van het bloed in een aantal bloedvaten in de hals wordt onderzocht, om een indruk te krijgen van de bloedvoorziening van de hersenen. Tegelijkertijd kunnen die bloedvaten met een speciale techniek ook in beeld worden gebracht. Het onderzoek duurt circa 1 uur en wordt verricht door een laborant(e) van de funktie afdeling.

Voorbereiding en verloop

Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig.

Tijdens het onderzoek wordt een aantal slagaderen in de hals opgezocht. Boven die slagaderen wordt op de huid een taster geplaatst, waaraan een pasta (een vettige vloeistof) is aangebracht. Deze taster, verbonden met gevoelige meetapparatuur, zendt geluidsgolven uit van een zeer hoge frequentie naar het onderliggende weefsel. Deze golven worden door het weefsel en door de bewegende deeltjes in het bloed teruggekaatst. Vervolgens vangt de taster het gereflecteerde signaal weer op. De apparatuur is nu in staat, via het vergelijken van de uitgezonden en teruggekaatste geluidsgolven, de stroomsnelheid van het bloed te meten en deze bloedvaten in beeld te brengen. Door middel van deze techniek kan worden onderzocht of er een vernauwing in het bloedvat zit.

Het onderzoek is pijnloos en veroorzaakt na afloop geen klachten.

TCD of Transcraniële Dopplersonografie

Dit is een onderzoek waarbij de stroomsnelheid van het bloed in een aantal vaten wordt onderzocht die binnen de schedel gelegen zijn, om een indruk te krijgen van de bloedvoorziening van de hersenen. Het onderzoek duurt circa 30 minuten en wordt verricht door een laborant(e) van de funktie afdeling.

Voorbereiding en verloop

Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig.

Tijdens het onderzoek wordt een aantal slagaderen onderzocht die binnen de schedel gelegen zijn. Op Uw hoofdhuid wordt een soort staafje geplaatst waaraan een soort pasta zit. Dit staafje, verbonden met gevoelige meetapparatuur, zendt geluidsgolven uit van een zeer hoge frequentie. Deze golven dringen het bloedvat binnen en worden teruggekaatst door de bewegende deeltjes in het bloed. Vervolgens vangt het staafje het gereflecteerde signaal weer op. De apparatuur is nu in staat, via het vergelijken van uitgezonden en teruggekaatste geluidsgolven, om de stroomsnelheid van het bloed te meten. Deze stroomsnelheid geeft informatie over de bloedvoorziening van de hersenen. Het onderzoek lijkt veel op de Duplex scan maar heeft alleen betrekking op de bloedvaten die binnen de schedel verlopen.

Het onderzoek is pijnloos en veroorzaakt na afloop geen klachten.